lunes, 21 de abril de 2008

pr3ndr3 un3 t0urnur3 d3

.

3sta muy b!3n 3st!mada V!P !ns!st0 n0 0bstant3 c0n la !d3a d3 cultura dad0 qu3 cam!n0 3s v!a d3 t!3rra p0r d0nd3 s3 trans!ta hab!tualm3nt3 3s d3c!r c0mun!cac!0n r3lac!0n c0m3rc!0 c0n0c!m!3nt0 !nt3rcamb!0 3rg0 cultura

.

No hay comentarios: