martes, 8 de abril de 2008

camp d3 trava!l

.

V!!!!!!!!!!!P hab!a p3rd!d0 3st3 mat3r!al n0 0bstant3 l0 hall3 nu3vam3nt3 3n una prad3ra cub!3rta d3 alfalfa y r0d3ada p0r l!r!0s 3n l0 d3 d0n 3st3ban P3!c0v!ch L0 d3j0 para dar 0cas!0n a su s0nr!sa


hmmmhnnhnn hmmmmmhmmmmm.

No hay comentarios: