domingo, 17 de mayo de 2009

App3l3r un chat, ¿c0ur!r apr3s un3 s0n 0mbr3 ?

.

Juuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaajajajajajajajajjaa

Es0 S! es soñar 3s p03s!a y 3s pr0p0n3r juaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

3l l3ma s3r!a

UNA C!UDADAN!A !NT3L!G3NT3 3S MAS JUST0 PARA T0D0S


.

No hay comentarios: