miércoles, 18 de junio de 2008

M0num3nt publ!c

.

V!P 3l m0num3nt0 3n r3c0rdac!0n d3 las v!ct!mas d3l b0mbard30 d3l 53 r3al!zad0 c0n asp3r0s tr0nc0s d3 arb0l palmac30 3n lugar d3 mad3ra !nc0rrupt!bl3 c0m0 3l d3 los qu!3bra hachas d3 la fam!l!a d3 las apoc!nac3as o d3 las anacard!ac3as d3 f0llaj3 p3rs!st3nt3 ramaj3 3xt3nd!d0 y c0rt3za gru3sa t!3n3 algun s!gn!f!cad0 3sp3c!al

.

No hay comentarios: