martes, 1 de diciembre de 2009

m0nstr3

.


Cuand0 l0s 3xtr3m0s s3 p3l3an 3ntr3 s! d3sapar3c3 3l c3ntr0

T0d0 s3 p0lar!za

3n l0s 3xtr3m0s s!3mpr3 surg3 la v!0l3nc!a para b0rrar t0da la ev!d3nc!a d3 c3ntr0 Nad!3 gana

Las v3rdad3s qu3 dan b!3n3star a las p3rs0nas s0n las qu3 3stan 3n 3l c3ntr0


.

No hay comentarios: