miércoles, 3 de junio de 2009

3n fav3ur d3

.

Para Vd V!P 3n h0n0r a t0d0 3l am0r qu3 s!3nt3 p0r l0s !nd3f3ns0s s3an n!ñ0s anc!an0s 0 la 3ducac!0n 3n s! m!sma
.

No hay comentarios: